رئیس شورای شهر انزلی در گفتگو با دیارمیرزا

موسی فکور با ۷ رای شهردار بندر انزلی شد

بدیعی فر گفت: موسی فکور سرپرست شهرداری انزلی با توجه به سابقه حضور بیش از دو ساله در معاونت شهرداری از آنجایی که توانسته رضایت افکار عمومی را به دست آورد با ۷ رای به عنوان شهردار جدید انزلی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر انزلی با حضور اعضای شورا با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد.

رئیس شورای شهر انزلی در همین رابطه در گفتگو با دیارمیرزا گفت: موسی فکور سرپرست شهرداری انزلی با توجه به سابقه حضور بیش از دو ساله در معاونت شهرداری از آنجایی که توانسته رضایت افکار عمومی را به دست آورد با ۷ رای به عنوان شهردار جدید انزلی انتخاب شد.

بدیعی فر گفت: مهندس مدامی و دکتر کیاورز و موسی فکور کاندیدای تصدی گری شهرداری بودند.

رئیس شورای شهر انزلی از ترک جلسه شورا توسط ۴ عضو دیگر پس از انتخاب شهردار جدید خبر داد و گفت: از آنجایی که آنها تا آخر جلسه حضور داشته اند و از گزینه های خود نیز دفاع کردند جلسه رسمیت داشته است.

Share