سخنگوی وزارت کشور

مرحله دوم انتخابات ۲۷ فروردین یا ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود/تشکیل مجلس دهم در ۷ خرداد ۹۵

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی وزارت کشور از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در یکی از دو تاریخ ۲۷ فروردین یا ۱۰ اردیبهشت ۹۵ خبر داد. حسینعلی امیری با اعلام این خبر گفت: این دو تاریخ به شورای نگهبان پیشنهاد شده است و جلساتی در حال برگزاری است؛ با قطعی شدن زمان دقیق انتخابات به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی وزارت کشور از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در یکی از دو تاریخ ۲۷ فروردین یا ۱۰ اردیبهشت ۹۵ خبر داد.

amiri حسینعلی امیری با اعلام این خبر گفت: این دو تاریخ به شورای نگهبان پیشنهاد شده است و جلساتی در حال برگزاری است؛ با قطعی شدن زمان دقیق انتخابات به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی با تبیین فرآیند برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود:‌ در این مرحله کسانی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در مرحله نخست در همان حوزه‌های انتخابیه رای داده باشند.

امیری ادامه داد: همچنین کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی همچنین از تشکیل مجلس دهم در ۷ خرداد ۹۵ خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تعرفه جدید چاپ می شود و تعرفه های مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست.

امیری افزود: در مرحله اول تعرفه رای مربوط به هر استان بود و تعرفه های باقیمانده هم صورتجلسه و در داخل صندوق ها قرار داده شد، بنابراین باید برای مرحله دوم تعرفه جدید چاپ کنیم که بر همین اساس در حال برآورد واجدان شرایط مرحله دوم هستیم.

وی تصریح کرد:‌ انتخابات مرحله دوم در ۲۱ استان و برای ۶۹ کرسی باقیمانده مجلس شورای اسلامی دوره دهم برگزار خواهد شد.

امیری گفت:‌ احکام مرحله دوم از جمله مربوط به تبلیغات همانند مرحله اول خواهد بود یعنی نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات خواهند داشت و ۲۴ ساعت قبل از رای گیری این فرصت به پایان می رسد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فرآیند بررسی شکایت نامزدها در مرحله اول گفت: ماده ۶۸ قانون انتخابات در این باره تکلیف را روشن کرده است و این کار برعهده هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه است؛ اگر شکایتی واصل شد حداکثر طی هفت روز از تاریخ شکایت، در جلسه مشترک هیئت اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آن رسیدگی می شود.

وی گفت: اگر هیئت اجرایی پس از بررسی شکایت به این نتیجه برسد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از حالت عادی خارج شده است با تایید هیئت نظارت انتخابات، آرای آن یک یا چند شعبه در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشند باطل اعلام می شوند.

امیری افزود:‌ در صورتیکه ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد این موضوع دیگر از تصمیم هیئت اجرایی خارج است و تصمیم گیری در این باره با شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.

وی افزود:‌ تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه موضوع به مرحله تصمیم شورای نگهبان برسد اعلام نشده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تشکیل مجلس شورای اسلامی دوره دهم از ۷ خرداد گفت:‌ در این جلسه وزیر کشور گزارش مفصلی از برگزاری انتخابات را به اطلاع نمایندگان و ملت ایران خواهد رساند.

tel final1

Share