ندیمی‌: استاندار گیلان باید هماهنگ با شعار اعتدال باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی رییس مجمع نمایندگان گیلان در پاسخ به سوال آیا شما همچنان با آقای‌هاشم نیا برای سمت استاندار موافق هستید؟ و یا موافق تغییر هستید؟ گفت :موضوع تغییرات ، موضوع تغییرات نفر و اشخاص نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی رییس مجمع نمایندگان گیلان در پاسخ به سوال آیا شما همچنان با آقای‌هاشم نیا برای سمت استاندار موافق هستید؟ و یا موافق تغییر هستید؟ گفت :موضوع تغییرات ، موض3215وع تغییرات نفر و اشخاص نیست به عنوان مثال باید نظر دولت را ببینیم و این امر طبیعیست که دولت رویکرد‌هایی دارد و بر اساس آن تغییراتی خواهد داشت ، همینطور که دولت  وزرا را عوض کرد ممکن است معاونین آنها و به طبع مدیران کل را نیز تغییر دهد و به همین ترتیب همانطور که وزیر کشور را تغییر داد امکان دارد تصمیم به تغییر استانداران بگیرد .

بنابراین مساله اول این است که آیا انتظاری وجود دارد که دولت استانداران خود را بطور کامل حفظ کند ، در این موضوع ما از دولت جواب مساعدی نشنیده ایم/فریادگیلان
Share