از ماست که بر ماست

ترویج بی حجابی با نمایش تصاویر بدحجاب هنرمندان

به گزارش دیارمیرزا در روزهایی که بحث حجاب بیش از پیش در رسانه ها مطرح شده است، انتشار تصاویری از هنرمندان سیما و سینما با پوشش های نامناسب آن هم در رسانه های مدعی ارزش توجیهی نمی تواند داشته باشد.

دیارمیرزا در روزهایی که بحث حجاب بیش از پیش در رسانه ها مطرح شده است، انتشار تصاویری از هنرمندان سیما و سینما با پوشش های نامناسب آن هم در رسانه های مدعی ارزش توجیهی نمی تواند داشته باشد.
با گرم شدن هوا و نیز پشت سر گذاشتن روز ملی حجاب بسان هر سال بحث این فریضه دینی بیش از گذشته در رسانه ها مطرح شده است.
در این میان برخی رسانه ها با تعریف پدیده بدحجابی به عنوان دغدغه فرهنگی خود، به انتشار اخبار و مطالب متعدد پیرامون راه های ترویج حجاب و پوشش اسلامی و ایرانی مورد پذیرش جامعه دست زده اند اما شگفتا که تعدادی از همین رسانه ها، در عملکرد خود در سایر حوزه ها، خواسته یا ناخواسته خود مروج پدیده بی حجابی شده اند.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری فارس که در همین چند روز گذشته با افشای ماجرای “کشیدن چادر از سر یک زن آمر به معروف” و پیگیری این موضوع باعث کشیده شدن آن به مجلس شورای اسلامی نیز شد، در کنار این خبر و اخبار دیگری از این دست، گزارش های تصویری مربوط به بازیگران و هنرمندان زن را در حالی که حجاب مناسبی نیز ندارند، پوشش داده است.
پر واضح است که میزان تاثیر انتشار تصاویر هنرمندان با حجاب نامناسب به عنوان یک قشر الگو و مورد توجه مردم، با انتشار تصاویر مربوط به دختران ناشناسی که صرفا حجاب نامناسبی دارند، به هیچ وجه قابل قیاس نیست.

62188_595

نکته عجیب اینکه بسیاری از این تصاویر در کنار لوگوی این خبرگزاری گرفته شده اند. در واقع این گزارش های تصویری مربوط به حضور هنرمندان زن در نشست ها و برنامه هایی است که خود “فارس” میزبانی کرده است!
ممکن است پاسخ مسئولان این رسانه، یادآوری “اقتضائات کار حرفه ای” باشد اما بی تردید چنین موضوعی با رسالت هایی که برای آن رسانه تعریف شده سازگاری ندارد.
به نظر می رسد حداقل کاری که در مورد این پدیده می توان انجام داد، عدم انتشار تصاویری است که در آن، شبهه و بیم ترویج الگوهای نامناسبی پوششی وجود دارد.

Share