تشکیل کمیته ویژه جهت نظارت بر روند اجرای طرح جدید محدودیت های کرونایی

فرماندار رشت با تاکید بر اهمیت همکاری و همراهی آحاد مردم و اصناف در جهت پیشگیری از افزایش شتابوار تلفات ناشی از کرونا، گفت: کمیته ویژه ستاد مقابله با کرونا بر چگونگی اجرای این طرح نظارت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرماندار رشت با تاکید بر اهمیت همکاری  و همراهی آحاد مردم و اصناف در جهت پیشگیری از افزایش شتابوار تلفات ناشی از کرونا،  گفت: کمیته ویژه ستاد مقابله با کرونا بر چگونگی اجرای این طرح نظارت می کند.

علی فتح اللهی با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله و کرونا و همچنین ستاد های استانی و شهرستانی مقابله با کرونا، گفت: با توجه به روند افزایشی شیوع کرونا در کشور و استان و در راستای پیشگیری از تلفات سنگین، علی رغم میل باطنی، مجبور به اجرای تصمیمات سخت گیرانه جهت کنترل شیوع این بیماری در سطح شهرستان هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و تصمیمات استانی و شهرستانی، طرح محدود سازی زمان فعالیت مشاغل در راستای جلوگیری از ایجاد تجمعات، بر۳ گروه از ۴ گروه  اصناف شهرستان اعمال می شود.

رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان رشت با بیان اینکه بر مبنای این طرح، فعالیت مشاغل  به ساعت ۶ عصر محدود می شود، افزود: اصناف و مشاغلی که تامین کننده سبدغذایی مردم هستند مانند نانوایی ها، سوپرمارکت ها، مرغ فروشی ها، قصابی ها و همچنین مراکز ارائه خدمات درمانی از این طرح مستثنا هستند.

مهندس فتح اللهی با تاکید بر اینکه مدیریت شیوع بیماری کرونا بدون همکاری و همراهی آحاد مردم به ویژه اصناف زحمتکش میسر نخواهد بود، افزود: کمیته ای متشکل از اصناف، اداره اماکن، شبکه بهداشت، تعزیرات، نیروی انتظامی و فرمانداری بر روند اجرای این طرح نظارت می کنند.

Share