انتقاد دلخوش از آزمون دبیران کمیسیون‌ها | پاسخ قالیباف: تذکر شما وارد نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص دبیران کمیسیون های مجلس گفت: ما سعی می کنیم هم عدالت رعایت شود، هم از همه ظرفیت های مجلس استفاده شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، کاظم دلخوش اباتری مجلس شورای اسلامی در تذکر ماده ۲۲، ۲۳ و ۶۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: موضوع درباره وضعیت اداری مجلس است. براساس ماده ۶۳ رئیس مجلس اختیار دارد و مجلس این اختیار را به رئیس مجلس داده است. آن چیزی که امروز مهم است در مجلس، موضوع دبیران و کارکنانی است که جابجا می شوند.

وی افزود: ما در کنار ماده ۶۳ که اختیارات را به رئیس مجلس داده، مواد ۲۲ و ۲۳ را داریم، در جایی که شأن مجلس ممکن است آسیب ببیند و نوع عملکرد هیات رئیسه بازتاب خوبی نداشته است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه برای دبیران کمیسیون ها آزمون و امتحان می گذارند، با این موضوع موافقیم، اما در شرایط حال مجلس باید ببینیم که ما چند دبیر کمیسیون داریم که با شرایطی که شما می فرمایید، سازگار هستند و ممکن است تا دو ماه دیگر برخی از این افراد بازنشسته شوند. مصاحبه و آزمون گذاشتن برای دبیران کمیسیون ها بازتاب خوبی نداشته است، ما موافقیم که عدالت اجرا شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما وارد نیست و در دستور نبود، اما همانطور که خودتان گفتید این موضوع از اختیارات رئیس مجلس است، ما هم این موضوع را رعایت می کنیم که هم عدالت رعایت شود، هم از همه ظرفیت هایی که در مجلس است، از کارمندان داخل مجلس استفاده شود و عدالت ان‌شاءالله برای همه فراهم شود.

Share