طرح معافیت از سربازی یکی از اعضای پسر خانواده اهدا کننده عضو

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رشت از تهیه طرح معافیت از سربازی یکی از اعضای پسر خانواده اهدا کننده عضو خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان در حاشیه نشست راه اندازی شاخه استانی این انجمن گفت : در صورت تصویب این طرح در مجلس یکی از فرزندان خانواده ایی اهداء عضو کرد ه است، از خدمت سربازی معاف خواهد شد.

علی نوبخت از ارائه این طرح به هیات رئیسه و تصویب آن در کمیسیون بهداشت و درمان خانه ملت خبر داد و افزود: نهایی شدن این طرح مستلزم تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی و اخذ اذن اجرا از فرمانده معظم کل قواست.

وی گفت: ۳۷ نماینده ارائه کننده طرح معافیت از سربازی یکی از اعضای خانواده اهدا کننده عضومصمم هستند این طرح را به نتیجه برسانند تا فرهنگ اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در کشور نهادینه شود.

Share