آگهی اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آستارا

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه آستارا اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه آستارا را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

۱:غلامرضا مرحبا فرزند یوسف مشهور به حاجی مرحبا کد نامزد ۱۷۸
۲.کاظم داوری فرزند حمداله کد نامزد ۱۵۲
۳.زهرا سعادتی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۵۹
۴.بهروز عبادزاده فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۶۷
۵.یعثوب گل گشتی فرزند کریم کد نامزد ۱۷۵
۶.فرشاد پور افقی فرزند شهباز کد نامزد ۱۲۷
۷.اسد معانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۸۱
۸.احد نجار فرزند کمال کد نامزد ۱۸۵
۹.کیهان نگاری فرزند سیاوش کد نامزد ۱۸۷
۱۰. ولی داداشی فرزند اسکندر مشهور به حامد کد نامزد ۱۴۹
١١.پارسا حیادخت فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵
١٢.سید عبدالعظیم سید تقوی فرزند میرتقی مشهور به عظیم تقوی کد نامزد ۱۶۱
١٣.ناصر حمیدی زارع فرزند حمزه کد نامزد ۱۴۲

Share