سخنان شجاعانه رحمانی دادستان لاهیجان برای جلوگیری از ویلاسازی مهاجران

فلسفه طرح هادی برای این بود که روستائی در روستا بماند ولی با این شرایط تا ده سال دیگر یک روستائی هم نخواهد ماند و همه می فروشند و به شهر می روند!

 

بخشی از سخنان شجاعانه رحمانی دادستان لاهیجان برای جلوگیری از ویلاسازی مهاجران:

فلسفه طرح هادی برای این بود که روستائی در روستا بماند ولی با این شرایط تا ده سال دیگر یک روستائی هم نخواهد ماند و همه می فروشند و به شهر می روند!

چه کسی ما را اینگونه ذلیل کرده است؟

مردم نا امید شده بودند و از فاصله همایش تا الان ۳۰ گزارش مردمی داشتیم، و انگار مردم با شنیدن همین حرفها امیدوار شدند.

نترسید! نترسید! شیرمردی پشت ما هست که می فرماید اجازه ندهید در اراضی دولتی حوزه علمیه بسازند!

Share