توضیحات رسولی درباره انتخاب شهردار؛ مدیر ضعیف بومی نمی‌تواند از منافع شهر دفاع کند

رسولی نوشت: براى پاسداشت رشت و فرهنگ و هویت گیلانى- ایرانى- اسلامى مان نیاز به مدیران توانمند و متعهد نسبت به مناسبات و ارزش هاى منطقه اى داریم. هیچوقت یک مدیر ضعیف، صرف اینکه بومى باشد، نمیتواند منافع شهر و استان را تضمین کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا رسولی، عضو شورای شهر رشت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در خصوص انتخاب شهردار جدید رشت توضیحاتی را ارائه کرد.

وی نوشت:

«در خصوص انتخاب شهردار رشت ِ عزیز لازم دانستم توضیحاتى را به نظر رشتوندانِ فهیم و صبور برسانم…

١- در هفت ماه گذشته با لیست قابل ملاحظه اى از افراد توانمند و داراى سوابق مناسب از رشتى ها و گیلانى هاى فعال در امور مدیریتى در سطح استان و کشور، به واسطه یا بى واسطه صحبت کردم که به زودى این لیست را منتشر خواهم نمود.این عزیزان اکثرا تمایلى به حضور در استان و شهر رشت نداشتند و بعضا نتوانستند اجماع اعضا محترم شورا را به دست آورند.

٢- مدیریت شهرى در دنیا و به تبع آن، در ایران یک پدیده ى حرفه اى ست و اعمال شرط بومى بودن براى مدیر یک شهر مى تواند لحاظ نشود. کما اینکه شهردار لندن یک مسلمان پاکستانى، شهردار بورلى هیلز یک ایرانى، شهردار دوشنبه یک آذربایجانى ست و در ایران هم سالها شهردار تهران یک مشهدى، شهردار قم یک اصفهانى و … است. شهردار منتخب نیز قبلا در ۶ استان کشور به عنوان شهردار کار کرده است.

از نظر بنده به عنوان یک شهرساز، پارامتر بومى بودن براى شهردار یک پارامتر حیاتى نیست؛ فلذا تا کنون هیچگاه اظهار نظرى از بنده مبنى بر الزام انتخاب شهردار بومى اتفاق نیافتاده است. بلکه آنچه مهم است احترام به بوم و فرهنگ و هویت رشت در سیاست هاى کلان و تصمیمات خرد و کلان شهرى ست که مى بایست توسط شورا انجام و نظارت شود.

٣- به عنوان یک کارشناس قبلا گزینه ى مورد نظر خود را انتخاب و شفاف با مردم در میان گذاشته ام و در این پست نیز دوباره یادآورى کرده ام… اما متاسفانه مقبول اکثریت همکاران عزیز شورایى نیافتاد…

بى تردید معتقدم اگر شهر عزیزمان امروز در این شرایط نگران کننده قرار دارد، به دلیل تنش، تشنج و اختلاف نظر هاى شدیدى ست که بین همکاران اتفاق افتاد؛ فلذا امروز اتحاد و همدلى و همراهى اعضا محترم شورا یک دستاورد اساسى ست…

به همین دلیل همه ى همکاران تصمیم گرفتیم در صورت اینکه اکثریت به گزینه ى واجد شرایطى به لحاظ فنى رسیدند، همه متفقا به همان گزینه راى بدهیم و طبیعتا همه پشت رایمان باشیم.

با این وصف صراحتا عرض مى کنم، اگرچه شاید تا امروز صبح گزینه ى بنده ایشان نبود، ولى با توجه به سوابق قابل قبول ایشان، اکنون به انتخاب شورا احترام مى گذارم و از آن دفاع مى کنم.

۴- براى پاسداشت رشت و فرهنگ و هویت گیلانى- ایرانى- اسلامى مان نیاز به مدیران توانمند و متعهد نسبت به مناسبات و ارزش هاى منطقه اى داریم. هیچوقت یک مدیر ضعیف، صرف اینکه بومى باشد، نمیتواند منافع شهر و استان را تضمین کند.

یادمان باشد گیلان فقط یک “قهرمانى چابک” به خود دیده است…

بنده، رضا رسولى، از نوادگان شیخ محمد باقر رسولى رشتى از همه ى آنچه دارم بر سر صیانت از فرهنگ و هویت گیلان و گیلانى خواهم گذشت و هیچ واهمه اى از مصائب موجود در مسیر نخواهم داشت، حتى اگر فقط یک نفر باشم… و این را زمان ثابت خواهد کرد…

به جوانان غیور گیلک توصیه میکنم نگذارید مغرضان، ذینفعان اقتصادى و … بر موج احساسات پاک و ارزشمند شما عزیزان سوار شوند و با دلسرد کردن شما از حرکت معنادار سال ٩۶ رشتوندان در انتخاب شوراى کاملا بومى، و تضعیف آن، به مطامع شوم خود دست یابند.

مطالبه حق شماست، پس بدانیم درد امروزمان چیست، دنیا کجاى کار قرار دارد، و چه چیزى باید مطالبه شود.

Share