بررسی محورهای توسعه گیلان در نشست سرمایه‌گذاری و توسعه

در نشست سرمایه گذاری و توسعه گیلان با حضور رئیس دفتر رییس جمهور محورهای توسعه این استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست سرمایه گذاری و توسعه گیلان با حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری،استاندار گیلان،مدیران عامل بانک‌ها و چندتن از مدیران ملی و استانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست رئیس دفتر رییس جمهور بر لزوم توسعه صادرات، توجه به بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران در جهت افزایش نرخ اشتغال و ایجاد رفاه عمومی تاکید کرد.

در این نشست کارکردهای استان گیلان به عنوان استانی مرزی مورد بحث قرار گرفت و گردشگری، صادرات دریایی، دامپروری، توسعه کشاورزی و گسترش زنجیره های متصل به شبکه کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین به ظرفیت های منطقه آزاد انزلی بعنوان پتانسیل مهم حوزه تجارت از طریق شبکه دریایی و نیز جابجایی گردشگر از مسیر آبی اشاره شد.

همچنین تقویت شبکه ریلی گیلان و توسعه آن به سمت دیگر کشورها که گسترش روابط سیاسی تجاری و مبادلات فرهنگی را به دنبال دارد، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

Share