مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد گیلان منصوب شد

با حکم رئیس سازمان بسیج اساتید سپاه قدس گیلان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه ای که با حضور دکتر جلیل دارا معاون اجتماعی فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور، سردار عبداله پور فرمانده سپاه قدس گیلان و جمعی از مسئولین و مدیران کانون های بسیج استادان در سالن جلسات سازمان بسیج اساتید استان گیلان برگزار شد، دکتر رضا حسن پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حکم دکتر کیوان میرزائی رئیس سازمان بسیج استاتید سپاه قدس گیلان به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان معرفی شد.

دکتر رضا حسن پور عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که پیش از این مسئولیت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدپ رشت و مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

Share