دریای خزر آخرین فرصت دستیابی به منابع نوین توسعه آفرین برای گیلان است

مجری طرح آمایش گیلان، بهره برداری از منابع دریایی را مهمترین امکان جدید برای گیلان دانست و متذکر شد: دریای خزر آخرین فرصت دستیابی به منابع نوین توسعه آفرین برای گیلان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مظفر صرافی در چهل و یکمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان که با موضوع «برنامه آمایش سرزمین، میثاق و رهیافتی به سوی توسعه آتی استان گیلان» برگزار شد، با بیان اینکه مطالعات برنامه آمایش استان گیلان را از یکسال و نیم گذشته آغاز و جلسات متعددی برگزار کرده ایم، گفت: برنامه آمایش گیلان تدوین شده و یک دستاورد جمعی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برنامه آمایش گیلان باید به یک میثاق تبدیل شود تا با تغییر چهره های سیاسی و اجرایی استان دچار عدم پیوست نشویم، اظهار کرد: نیازمند طرح مسئله آمایش در سطح عموم جامعه هستیم و در این راستا رسانه ها نقش بسزایی در ایجاد گفتمان آمایش دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم اجماع اندیشمندان، صاحب نظران و دلسوزان بر سر نظریه توسعه، اضافه کرد: بهروزی مردم گیلان در این است که اهل سرزمینشان باشند لذا باید مقتضیات توسعه گیلان را در دل منطقه استخراج کنیم. برنامه آمایش زبان سرزمین برای معرفی خودش است.

مجری طرح آمایش گیلان، جدایی از نفت را موجب توجه به ویژگی های اکولوژیکی و منابع طبیعی دانست و یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به مثابه بازگشت به زبان سرزمین است و لذا باید الگوی توسعه را بر این اساس تعریف کنیم و اکنون این فرصت برای کشور و گیلان فراهم شده است.

وی برنامه آمایش استان گیلان را سندی برای تحقق توسعه پایدار فضایی در چارچوب چشم انداز، اهداف توسعه ملی و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین با رویکردی توسعه‌گرا، آینده‌نگر، مشارکت جو و انعطاف‌پذیر متشکل از مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه های اجرایی برای بخش‌های دولتی و غیر دولتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی دانست.

صرافی، با بیان اینکه باید بدانیم در برنامه آمایش دارای چه موقعیتی هستیم، هدف ما رسیدن به کدام نقطه است و چگونه باید به اهداف مورد نظر از طریق برنامه ریزی فضایی دست پیدا کنیم، متذکر شد: سرمایه های طبیعی و مکانی گیلان شامل بالاترین سرانه منابع آب، برخورداری از تنوع طبیعی و ظرفیت های بالای محیط زیستی در قیاس کشوری و جنگل های هیرکانی می شود و ردپای اکولوژیک گیلان کمتر از میانگین ایران است؛ البته ردپای اکولوژیک استان ۱.۹ برابر ظرفیت زیستی بوده که نشان می دهد فشار وارد به منابع طبیعی استان دو برابر توان آن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به خصیصه همزیستی و گشودگی اجتماعی گیلان در کنار پیشینه های فرهنگی قوی، وحدت اجتماعی قابل توجه به رغم تنوع قومیتی و پایین بودن نرخ آسیب های اجتماعی، گفت: گیلان از سرمایه های فرهنگی و اجتماعی، انسانی و دانشی، کالبدی و نهادی و اقتصادی برخوردار است.

وی سهم جمعیت گیلان از کل کشور را ۳.۱۶ درصد و سهم تولید ناخالص داخلی آن را ۲.۲ دانست و متذکر شد: گیلان مسن‌ترین استان کشور است، اما بیکاری جوانان ۳۵-۲۰ رتبه هفتم را دارد.

صرافی، با تاکید بر لزوم توسعه سبز گیلان، اظهار کرد: متاسفانه پسماند و پساب های استان گیلان بسیار بالاست. همچنین با مشکل مصرف سوداگرانه زمین در گیلان و تغییرات پهنه های جنگلی مواجه هستیم.

مجری طرح آمایش گیلان، در ادامه به تبیین مبانی گفتمان توسعه فضایی گیلان ۱۴۱۵ پرداخت و عنوان کرد: توسعه پایدار توسعه ای برای همه و همیشه بوده و رهیافت فراگیر تمامی اقدامات در منطقه است و توسعه بدون پایداری و پایداری بدون توسعه معنا ندارد. متاسفانه روان توسعه گیلان به رشد در مصرف منابع طبیعی و کم توجهی به پیامدهای زیست محیطی گره خورده که حتی افزایش اشتغال، درآمد و ارزش افزوده متناسب را به دنبال نداشته است.

وی با بیان اینکه توسعه نیازمند دگرگونی عظیم در سرمایه گذاری، کارآفرینی و دانش است، یادآور شد: توسعه سبز – آبی الگوی توسعه گیلان است تا فشار بر منابع طبیعی کم شود. پیشران این الگوی توسعه، اقتصاد سبز است که محیط زیست پایدار را با پیشرفت اقتصادی هدف می گیرد.

صرافی، بهره برداری از منابع دریایی را مهمترین امکان جدید برای گیلان دانست و متذکر شد: دریای خزر آخرین فرصت دستیابی به منابع نوین توسعه آفرین برای گیلان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گیلان را قلمرو سبز و آبی ایران دانست و یادآور شد: گیلان، استان پیشتاز توسعه سبز – آبی منطقه شمال ایران به مرکزیت کلانشهر جریان ساز رشت است، زیرا توسعه گیلان با توسعه رشت پیوند خورده است.

Share