محکومیت شخص سگ آزار به ۷۴ ضربه شلاق و مجازات های تکمیلی

اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: حکم محکومیت شخصی بنام (م – د) که مبادرت به اعدام و حلق آوریز کردن یک قلاده سگ در بخش کوچصفهان رشت کرده بود، با رای شعبه سوم دادگاه عمومی کوچصفهان صادر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حکم محکومیت شخصی بنام (م – د) که مبادرت به اعدام و حلق آوریز کردن یک قلاده سگ در بخش کوچصفهان رشت کرده بود، با رای شعبه سوم دادگاه عمومی کوچصفهان صادر گردید.

اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت با اعلام این خبر گفت: فرد مذکور پس از انتشار سگ آزاری در جراید و سایتهای مجازی با همکاری گروه مردم نهاد سرزمین ایده آل و طرفداران و دوستداران حیوانات شناسایی و به مراجع قضایی کوچصفهان معرفی و پس از سیر مراحل قانونی با رای ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی کوچصفهان به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و نیز ۶ ماه یادگیری شیوه ارتباط و برخورد با حیوانات خانگی و تربیت شده و سه ماه همکاری با شهرداری کوچصفهان با لباس مخصوص خدمات شهری در خصوص جمع آوری زباله های شهری محکوم شد.

Share