ذوالنور به کمپین «فرزندت کجاست» پیوست

نماینده مردم قم در مجلس با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست» اعلام کرد: دخترم متولد ۱۳۶۵ با کارشناسی رشته روانشناسی شاغل نیست و پسرم متولد ۱۳۶۶ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بوده و شغل ثابتی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجتبی ذالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست» اعلام کرد: دو فرزند دارم؛‌ دخترم متولد ۱۳۶۵ با کارشناسی رشته روانشناسی،‌ مجردند و شاغل هم نیستند.

پسرم متولد ۱۳۶۶ مجرد و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق هستند و شغل ثابتی ندارند.

Share