برخی از مدیران دولت بی انگیزه هستند | مشکلات اقتصادی حذف‌شدنی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مردم خواهان تغییر مدیران در بخش های اقتصادی هستند، گفت: معتقدم مشکلات اقتصادی کشور به صورت کامل قابل درمان نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شبستان، غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد برخی تغییر و تحولات در دولت گفت: بخشی از مشکلات حادث شده به طور کامل با دولت مرتبط نیست، شاید هر کسی جای مسئولان در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و گمرک نیز بود نیز دچار این مشکلات بود چرا که این مشکلات با هر علم و دانش و مدیریتی نیز که باشد وجود دارد.

وی اظهار داشت: بنده نمی توانم با قاطعیت بگویم که با عوض کردن افراد ما می توانیم مشکلات را به صورت کامل حل کنیم چرا که بسیاری از این مشکلات در حیطه اختیارات یک فرد یا مجموعه نیست.

جعفرزاده بیان کرد: البته ما معتقدیم که باید تغییراتی در دولت ایجاد شود. این تغییرات می تواند باعث تغییر روحیه شود و شاید با این تغییرات تا حدودی مشکلات نیز کاهش یابد. گرچه این مشکلات حذف شدنی نیست ولی ما می توانیم در راستای کاهش آنها گام برداریم.

وی بیان کرد: به هر حال این مشکلات وجود دارند و هر کسی نیز که بیاید رستم داستان که بخواهد تمامی مشکلات را رفع کند ولی به هر حال ما از دولت انتظار داریم با اتخاذ تدابیری این مشکلات را به حداقل ممکن برساند.

نماینده مردم رشت در خانه ملت تصریح کرد: برخی از مدیران ما در تمامی بخش های دولت بی انگیزه هستند یعنی انگیزه لازم برای کار ندارند و اتفاقا همین مدیران نیز بر مردم منت می گذارند که در این کرسی هستند. بارها بعضی از آنها تاکید کردند که ما این زندگی را داریم و آن درآمد را داریم چرا کفش مرا واکس نمی زنی که این مدیرانی که انگیزه کار ندارند حق منت گذاشتن بر مردم را نیز ندارند و باید کسانی به جای آنها بیایند که روحیه خدمت داشته باشند و خودشان را وقف مردم کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ما باید تحرک و جنبش و جوش لازم برای کار و فعالیت داشته باشند، به هر حال وزیر جوان در این دولت جواب داد و دولت می تواند مدیران و وزرای جوان تری را به کار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مردم تمایل دارند که تغییرات در حوزه اقتصادی باشد گرچه من معتقدم ما در بخش های سیاسی و اجتماعی و دفاعی نیز نیاز به تغییراتی داریم ولی اولویت اول ما مسایل اقتصادی است.

Share