کلنگ زدن آسان است اما به پایان رساندن پروژه‌ها اهمیت دارد | تاریکی پیاده راه رشت نگران کننده است

فاطمه شیرزاد با اشاره به لایحه بهبود روشنایی پیاده راه فرهنگی رشت، اظهار کرد: بهبود وضعیت روشنایی پیاده راه رشت در دوران شورای چهارم به شهردار گوشزد و در دوران پنجم نیز این مهم بارها تاکید شده است و تاریکی این میدان در ساعات غروب نگران کننده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس شورای شهر رشت در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر رشت با بیان اینکه نماینده شوراها باید وظایف خود را به درستی انجام دهند، گفت: دست‌هایی در این شهر وجود دارد که می‌خواهند بین شورا نشینان و شهردار تفرقه ایجاد کنند.

سید امیرحسین علوی گفت: تمام حواشی که در شهر رشت بود را در جلسه ۴ ساعته پیگیری کردیم و تذکرات به شهردار رشت داده شده است و ایشان قول پیگیری دانند.

برخی‌ها نمی‌خواهند شورای شهر رشت با آرامش به کار خود ادامه دهد

وی با بیان اینکه برخی‌ها نمی‌خواهند شورای شهر رشت با آرامش به کار خود ادامه دهد، گفت : تمام اعضا در حوزه های خود کارها را به خوبی انجام می‌دهند اما برخی تلاش می‌کنند عملکرد شورا را کمرنگ جلوه دهند.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایتی از رسانه ها را مطرح کرد و گفت: با تشکیل این کارگروه می‌توانیم سنجش مناسبی از عملکرد آنان داشته باشیم و از رسانه ها تقاضا دارم که به دنبال سوژه های کاری باشند و دغدغه های شهر و مشکلات شهر را عنوان کنند.

وضع شهر رشت خوب نیست 

رضا رسولی دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: خدا رو شکر میکنم که در فضای آرامی هستیم و تنشی در کار نیست.

وی با بیان اینکه این آرامش نمیتواند همیشگی باشد، گفت: وضع شهر رشت خوب نیست و همه ما علاقه مند هستیم که کارهای بزرگ انجام بدهیم و در بودجه هم این را عنوان کردیم.

رسولی با اشاره به اینکه امروز باید به هدف‌های بزرگتر فکر کنیم، اظهار داشت: بعد از عید دو هفته حساب شهرداری باز بود و تقریبا ۹ ماه حسابهای شهرداری مسدود شد.

وی با بیان اینکه تصمیمات قضایی درست است، گفت: بنده نگران دستهایی هستم که نمی‌خواهند کارهایی انجام شود و از همه اعضای میخواهم که به شهرهای دیگر سفر کنند تا شرایط آن شهرها را مشاهده کنند.

کلنگ زدن آسان است اما به پایان رساندن پروژه‌ها اهمیت دارد | نمی‌خواستیم بسیاری از مشکلات رسانه‌ای شود

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه کلنگ زدن آسان است اما به پایان رساندن پروژه‌ها اهمیت دارد، اظهار داشت: نباید فقط به تذکرات بسنده کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌خواستیم بسیاری از مشکلات رسانه‌ای شود، تصریح کرد: امروز زمانی است که باید اتحاد داشته باشیم.

برخی انتظار دارند شورای شهر رشت، شورای شهرداری باشد

حجت جذب دیگر عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه برخی انتظار دارند شورای شهر رشت، شورای شهرداری باشد، اظهار داشت: نباید تنها پشت تریبون بریم و انتقاد کنیم بلکه باید میدانی عمل کنیم.

تاریکی پیاده راه رشت نگران کننده است

در ادامه فاطمه شیرزاد با اشاره به لایحه بهبود روشنایی پیاده راه فرهنگی رشت، اظهار کرد: بهبود وضعیت روشنایی پیاده راه رشت در دوران شورای چهارم به شهردار گوشزد و در دوران پنجم نیز این مهم بارها تاکید شده است و تاریکی این میدان در ساعات غروب نگران کننده است.

Share