پاسخ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اظهارات کوچکی‌نژاد

در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری تسنیم مبنی بر اعطای تعدادی سکه به شماری از هنرمندان و هزینه کرد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها در محل غیر خود، روابط عمومی این سازمان با صدور جوابیه ای این مطلب را دروغ محض اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، کلیه منابع درآمدی این سازمان صرفاً برای اجرای موارد مقرر در مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها و مصارف مندرج در قانون بودجه کل کشور مصروف گردیده  و هیچگونه سکه ای به هیچ احدی از سوی این سازمان داده نشده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: در اجرای مواد ۱۲ و ۱۵ قانون موصوف، گزارش تفصیلی و تشریحی عملکرد منابع و مصارف این سازمان در کلیه سنوات، قبلا به مراجع مربوطه و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی نیز با ذکر ارقام و اقلام مربوط تقدیم شده است.

گفتنی است جبار کوچکی‌نژاد رئیس کمیته تحقیق‌و‌تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: در یکی از تخلفاتی که در پرونده‌های بررسی شده به چشم می‌خورد این است که تعدادی سکه از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعدادی از هنرمندان داده شده که باید بررسی شود به چه دلیلی بوده است.

Share