دود ناشی از سوزاندن سلول زباله لیسار مردم را آزار می‎دهد+تصاویر

دود ناشی از سوزاندن سلول زباله لیسار در محدوده شهر و روستاهای اطراف پخش می‌شود و به نوعی سبب رننجش خاطر مردم را فراهم آورده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سلول زباله شهر لیسار مرکز بخش کرگانرود شهرستان تالش در محدوده شهر، مجاورت رودخانه هره دشت، پارک آفتاب، مدرسه ابتدایی و روستاهای هره دشت شمالی و جنوبی قرار دارد.

دود ناشی از این سوزاندن سلول زباله لیسار در محدوده شهر و روستاهای اطراف پخش می‌شود.

Share