جایگاه تخلیه زباله تالاب کیاکلایه لنگرود سرانجام تعطیل شد

طبق صورتجلسه ویژه کارگروه پسماند ۱۳۹۶ مکان موقت پسماند در تالاب کیاکلایه پس از ۲۵ سال به طور دایمی تعطیل و شهرداری ملزم شد تا ظرف مهلت معینی پسماندهای موجود در مکان مذکور را پاکسازی نماید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جایگاه موقت زباله در تالاب کیاکلایه لنگرود، پس از نزدیک به دو دهه، تعطیل شد.

در سال ۱۳۹۶ در جلسه کارگروه پسماند شهرستان لنگرود مقرر شدجایگاه موقت زباله در تالاب کیاکلایه تعطیل شده و هیچگونه تخلیه ای در این مکان صورت نپذیرد. همچنین شهرداری شهرستان موظف به پاکسازی محل مورد نظر از هر گونه پسماند شد.

سید امین نجات رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اعلام این خبر گفت: در سال ۱۳۹۵ اخطاریه های متعددی از سوی این اداره جهت ساماندهی جایگاه موقت زباله به شهرداری لنگرود ابلاغ شد لکن متأسفانه شاهد انباشت حجم زیادی از انواع زباله های تر و خشک در خارج از محدوده محصور شده آن جایگاه و دفن در تالاب کیاکلایه بودیم که این امر سبب بوجود آمدن شرایط نامناسب زیست محیطی شده بود به نحوی که شیرابه ها با نفوذ به آبهای زیرزمینی و خشک نمودن پوشش گیاهی تالاب و همچنین با توجه به عدم اقدام مؤثر در جهت جمع آوری و ساماندهی زباله ها که روز به روز بر حجم آن نیز افزوده می شد منتج به شکایت کیفری این اداره علیه شهرداری لنگرود شد.

وی افزود: طبق صورتجلسه ویژه کارگروه پسماند ۱۳۹۶ مکان موقت پسماند در تالاب کیاکلایه پس از ۲۵ سال به طور دایمی تعطیل و شهرداری ملزم شد تا ظرف مهلت معینی پسماندهای موجود در مکان مذکور را پاکسازی نماید.

Share