نوید یک سال زراعی خوب برای کشاورزان | تداوم اجرای مکانیزاسیون

مهدوی به اجرای مکانیزاسیون در سطح ۱۲ هزار هکتار از شالیزارهای تالش اشاره کرد که برای این منظور ۶۰۰ و ۸۹ دستگاه تراکتور، ۳۰۰ و ۷۱ دستگاه ماشین نشا و ۵ هزار و ۷۶۵ دستگاه تیلر توسط صاحبان آنها بکارگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید عیسی مهدوی فرماندار تالش در گفتگو با دیارمیرزا گفت: بارش های صورت گرفته در ۶ ماهه دوم سال جاری سال آبی خوبی را برای کشاورزی نوید می دهد.
وی افزود: ذخیره آبهای زیرزمینی، برف مناطق کوهستانی و وضعیت رودخانه های منطقه تالش براساس آمار هواشناسی در سطح مطلوبی قرار دارد.
فرماندار تالش تصریح کرد: نیاز آبی بخش کشاورزی در شالیزارهای ۱۶ هزار هکتاری منطقه، ۱۲۰ روز است که درصددیم با مرمت سردهنه های رودخانه ها از آب آنها برای به بهترین شکل برای آبیاری برنج زارهای تالش استفاده کنیم.
مهدوی به اجرای مکانیزاسیون در سطح ۱۲ هزار هکتار از شالیزارهای تالش اشاره کرد که برای این منظور ۶۰۰ و ۸۹ دستگاه تراکتور، ۳۰۰ و ۷۱ دستگاه ماشین نشا و ۵ هزار و ۷۶۵ دستگاه تیلر توسط صاحبان آنها بکارگیری می شود.
وی از اجرای فازهای بعدی برنامه مدرنیزاسیون در سال آینده خبر داد که موجب افزایش بهره وری به خصوص در پایین آمدن زمان کشت و برداشت زودتر از موعد شده است.
مهدوی دغدغه تامین آب کشاورزی را مهمترین چالش کشاورزان خواند که برقدار کردن چاه های دستی و باقیمانده چاه های عمیق و احداث نهرهای بتونی در دستور کار قرار دارد.
فرماندار تالش همچنین از شخم زمستانه ۲۵ درصد از اراضی برنج تالش سخن گفت و افزود: این کار نقش زیادی در کاهش آفات در سال زراعی دارد.

Share