پیامکهای نامناسب زن به مرد نامحرم میتواند درحکم ارتباط نامشروع باشد

اگر زنی دور از چشم شوهرش با مردی نامحرم به تبادل پیامک های نامناسب بپردازد، حکمش از نظر قانونی چیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره پیامک بازی زن شوهردار با مرد نامحرم این است:

باسلام-اگر زن درخانه به دور ازچشم شوهرش به شخص دیگری(مرد) پیامک های نامناسب بدهد، حکمش چیست؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
موضوع با احراز سایر شرایط می تواند مشمول بزه ارتباط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات باشد.

Share