دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تامین مالی طرح ها و واحدهای صنعتی ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان به منظور پیگیری و اجرای سریع‌تر برنامه‌های دولت در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای تامین مالی طرح ها و واحدهای صنعتی در ۱۸ بند ایلاغ شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طهمورث لاهوتی اشکوری در خصوص اهمیت صنایع کوچک در رونق اقتصادی بیان داشت: سرمایه گذاری بر روی صنایع کوچک می تواند نقش تعیین کننده ای در مسیر رشد اقتصادی ایفا کند، موضوعی که کارشناسان نیز بر روی آن تاکید فراوانی دارند، به خصوص این که صنایع کوچک با سهم ۹۲ درصدی از فعالیت های صنعتی در نوک پیکان اقتصاد مقاومتی قرار دارد.lahooti_3496

وی در ادامه افزود: بر اساس تعاریف کارشناسان از صنایع کوچک، بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری  دارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان به منظور پیگیری و اجرای سریع‌تر برنامه‌های دولت در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای تامین مالی طرح ها و واحدهای صنعتی در ۱۸ بند ایلاغ شده است تا شاهد رونق و تسریع هرچه بیشتر در راه اندازی طرح ها و واحدهای صنعتی در کشور باشیم.

وی در ادامه بیان داشت: حمایت از صنایع کوچک برنامه مهم دولت برای توسعه اشتغال و رفع رکود در کشور است و لذا سیستم بانکی  میتواند از صنایع کوچک و متوسط کشور که دچار مشکلات مالی هستند، حمایت کند.

لاهوتی اشکوری گفت: از الزاماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده این است که کلیه بانک ها مکلفند قراردادهای ما را به عنوان وثیقه بپذیرند و موانع نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود.

وی در ادامه به بیان تعدادی از بندهای این دستورالعمل پرداخت و گفت: هیچ محدودیت اعتباری ( از جمله سقف ۱۰ درصدی منابع بانک های عامل ) برای معرفی بنگاه های کوچک و متوسط توسط کارگروه تسهیل استان جهت تامین مالی به بانک های عامل وجود ندارد.

هیچ محدودیت بخشی در معرفی ، بررسی و تامین مالی طرح های اقتصادی و اشتغالزا وجود ندارد و کارگروه ستاد تسهیل می تواند در تمامی بخش ها ، طرح های متقاضی تسهیلات را به بانک های عامل معرفی نماید.

بانک ها می بایست بر اساس لیست طرح های متقاضیان، نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نمایند.

تمامی بانک ها در اولین فرصت، ضمن انعقاد قرارداد با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و سایر صندوق ها نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق مربوطه برای تامین مالی طرح ها اقدام نمایند.

با اخذ وثیقه خارج از طرح نسبت به تامین مالی طرح های استان که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند اقدام گردد.

بانک های خصوصی مشابه بانک های دولتی نسبت به اعلام اطلاعات و آمار عمومی خود که مورد درخواست استانداری است، به استاندار و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اقدام نمایند.

tel final1

Share