تعداد اعضای شورای شهر رشت,لاهیجان,لنگرود و انزلی کاهش می یابد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ماده یک آن با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی موافقت کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ماده یک آن با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی موافقت کردند.

shora708_thumآنگونه که خانه ملت نوشه است ,در ماده یک این طرح اصلاحی آمده است که متن زیر جایگزین ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می شود.

بنابراین، ماده ۶ به این صورت اصلاح شد و تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهرها تعیین شد که شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل و شهرها با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل داشته باشد.

همچنین شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل و شهرها با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل خواهد داشت.

بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی شهرها با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل در شورای شهر داشته باشند.

همچنین شهرها با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل خواهد داشت.

مقرر شد که اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل باشد.

در تبصره این ماده نیز آمده است ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

به گزارش دیارمیرزا طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که در سال انجام شده است شهر رشت دارای زیر یک میلیون نفر جمعیت است.

با توجه به مصوبه امروز مجلس اگر جمعیت رشت همچنان زیر یک میلیون نفر باشد تعداد اعضای شورای شهر رشت از ۱۵ عضو به ۱۱ نفر عضو اصلی کاهش می یابد و چنانچه در سرشماری سال آینده جمعیت رشت به بالای یک میلیون نفر برسد باز هم طبق مصوبه مجلس شاهد کاهش تعداد اعضای شورای شهر رشت از ۱۵ عضو اصلی به ۱۳نفر خواهیم بود.

گفتنی است طبق سرشماری سال ۹۰ جمعیت سه شهر انزلی,لنگرود و لاهیجان نیز کمتر از ۲۰۰ هزار نفر سرشماری شده است ,بنابراین با توجه مصوبه امروز مجلس تعداد اعضای شورای اسلامی این سه شهر بزرگ استان گیلان نیز به دلیل جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به ۷ نفر عضو اصلی کاهش پیدا می کند.

هم اکنون شورای اسلامی دو شهر لاهیجان و لنگرود دارای ۹ عضو اصلی و شورای شهر انزلی دارای ۱۱ نفر عضو اصلی است.

Share