اجلاس اتاقهای بازرگانی موجب رونق تجارت منطقه‌ای میان کشورهای حاشیه خزر می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد شهبازی با بیان اینکه برگزاری این اجلاس موجبات رونق تجارت منطقه ای میان کشورهای این منطقه می شود، اظهار داشت: برگزاری اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در راستای اقدامات بین‌المللی اتاق بازرگانی بین المللی (I.C.C) بوده و توجه منطقه آزاد انزلی به میزبانی و بسترسازی برای آشنایی بیشتر بازرگانان کشورهای حوزه دریای خزر با توانمندیهای این منطقه و استان گیلان قابل تقدیر است

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد شهبازی ناظر گمرکات استان گیلان در خصوص میزبانی منطقه آزاد انزلی از پانزدهمین اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر با بیان اینکه برگزاری این اجلاس موجبات رونق تجارت منطقه ای میان کشورهای این منطقه می شود، اظهار داشت: برگزاری اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در راستای اقدامات بین‌المللی اتاق بازرگانی بین المللی (I.C.C) بوده و توجه منطقه آزاد انزلی به میزبانی و بسترسازی برای آشنایی بیشتر بازرگانان کشورهای حوزه دریای خزر با توانمندیهای این منطقه و استان گیلان قابل تقدیر است چراکه بالفعل نمودن ظرفیتهای بالقوه موجود در مراودات کشورهای منطقه با افزایش مبادلات فی مابین به رشد اقتصادی کشورهای منطقه منجر می شود.
shahbazijbh94وی حل و فصل مشکلات تجاری و استاندارد سازی فعالیتها، آشنایی بخش خصوصی کشورهای متعامل با مزیتهای اقتصادی فی مابین و طرح سرمایه‌گذاریهای مشترک و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی در جلب و جذب سرمایه‌گذاران با توجه به مشوقهایی همچون معافیتهای مالیاتی و … را از جمله مهمترین فرصتهای پیش‌ رو در اجلاس اتاق بازرگانی ارزیابی کرد و افزود: از سوی دیگر تشکیل بازار سرمایه و استقرار بانکهای خارجی در منطقه آزاد انزلی را می توان از نتایج برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاقهای بازرگانی پیش بینی نمود.
ناظر گمرکات استان گیلان با تصریح براینکه استفاده از پتانسیل های مختلف گردشگری استان به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه منتج می شود، اضافه کرد: با توجه به قرار گرفتن استان گیلان و منطقه آزاد انزلی در مسیر تجاری شمال جنوب (نوستراک) ترانزیت کالا و سواپ محمولات دیگر میان کشورهای منطقه و کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان و … از دیگر محورهایی است که در این اجلاس می توان در جهت توسعه همکاریها در این حوزه به نقطه مشترک رسید.
شهبازی با اشاره به فعالیت بورس کالای منطقه آزاد انزلی و نقش آن در شفافیت مراودات تجاری میان این کشورها، گفت: با عنایت به مزایا و معافیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی، کاهش تعرفه‌ها با برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی میان اعضاء، مزیتهای اقتصادی روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه را بهبود بخشیده و به تولید و اشتغال اعضاء و بخصوص استان گیلان و کشورمان کمک می‌نماید.
وی در خصوص دیگر نتایج و فرصتهای اقتصادی پیش روی برگزاری اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای دریای خزر چنین توضیح داد: توسعه صادرات خصوصاً در بخش کشاورزی با توجه به هدف‌گذاری در سال جاری جهت خروج از رکود تورمی در کشور و نیازهای متقابل کشورهای مذکور و ایجاد تعادل در تراز تجاری برخی کشورهای منطقه و ایجاد بلوکهای منطقه‌ای به تقویت حضور در بازارها و اقتصاد جهانی منتهی شود.
ناظر گمرکات استان گیلان در خصوص نقش گمرکات استان در بهره گیری حداکثری از برگزاری این اجلاس بین المللی اظهار داشت: فعایتهای گمرک استان در تعامل با تجار منطقه در راستای سیاستهای کلی گمرک ایران بوده و تلاش در جهت حل و فصل مشکلات مربوط به تجار با برگزاری نشستهای مشترک و بازدیدهای ادواری با کشورهای طرف معامله از جمله راهبردهای اصلی گمرک استان گیلان است، چراکه طرح فعالان اقتصادی مجاز AEO در جهت عرضه فعالیت به تناسب مسئولیت به مشارکت بیشتر و اعمال مدیریت ریسک می‌انجامد.
وی با بیان اینکه طرح اظهار از راه دور توسط ذینفعان و رعایت ایمنی و شفاف‌سازی در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور و افزایش رتبه در برد جهانی از سوی این حوزه نظارت انجام می شود، افزود: رویکرد گمرکات استان گیلان کاهش بورکراسی و تشریفات اداری در توسعه مناسبات بین کشورهای منطقه نقش موثری ایفا می کند و گمرکات استان در تلاش جهت همکاری برای ایجاد دروازه مشترک تجاری با جمهوری آذربایجان در مرز زمینی آستارا بوده و در سایر زمینه‌ها از جمله مبارزه با قاچاق کالا خواهان همکاری مشترک با کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد.
محمد شهبازی با تصریح بر اینکه شعار گمرک مبنی بر اعتماد به تجار می‌تواند فعالیتهای غیر رسمی و زیرزمینی را کاهش داده و به انضباط تجاری منتج گردد اضافه نمود: ایجاد پنجره واحد تجاری (Single Windows) و تبادل برنامه‌های اطلاعات الکترونیک با اکثر سازمانها به منظور تسهیل فرآیند مجوزهای قانونی، اجرای سیستم سلکتیویتی، حسابرسی بعد از ترخیص و …به تسریع در ترخیص کالا کمک نموده و زمینه توسعه تجارت را فراهم می‌نماید.

Share