مگر می شود رییس جمهور را برای کلنگ زنی یک پارک به کوچصفهان بیاوریم!

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس شورای شهر کوچصفهان گفت : شهرستان کوچصفهان در این برهه زمان هیچ گونه پروژه عمرانی برای افتتاح ندارد واین که ما رییس جمهور کشور را برای کلنگ زنی یک پارک به کوچصفهان بیاوریم امری غیر طبیعی بر شمرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدی رشاد رییس شورای اسلامی شهر کوچصفهان در واکنش به خبری که روز گذشته در خروجی برخی پایگاه های خبری استان مبنی بر سهم ناچیز کوچصفهان در سفر رییس جمهور به استان گیلان منتشر بود گفت :وقتی این خبر را خواندم بسیار متعجب شدم ،در ادوار گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است که رییس جمهور به یک بخش سفر کند .
reshad-rashadDSC05664وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار دیارمیرزا با بیان این که رییس جمهور حتی وقت همراهی با هیات وزرا به شهرستان ها را هم ندارد تصریح کرد:مگر رییس جمهور به سنگر و یا خمام سفر خواهد کرد که برخی چنین مطالبی نوشته اند.
رییس شورای شهر کوچصفهان در ادامه افزود :کوچصفهان در این برهه زمان هیچ گونه پروژه عمرانی برای افتتاح ندارد و این که ما رییس جمهور کشور را مثلا برای کلنگ زنی یک پارک به کوچصفهان بیاوریم امری غیر طبیعی و محال است.
وی در ادامه افزود:برای اینکه معاون عمرانی استاندار گیلان برای افتتاح پروژه ها به کوچصفهان سفر کند باید رایزنی های زیادی انجام شود چه رسد به وزرا و رییس جمهور.

رشاد در پایان این مطلب افزود :خروجی این خبر تنها برای تخریب چهره بنده  بوده و هدف دیگری نداشته است.

خبرنگار:محمد جعفرزاده

Share