نشست تبادل فنی و علمی ایران و چین در عهد مغول در دانشگاه گیلان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست «تبادل فنی و علمی ایران و چین در عهد مغول» با سخنرانی پروفسور چیو ائی هاو استاد دانشگاه فودان شانگهای چین در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست «تبادل فنی و علمی ایران و چین در عهد مغول» با سخنرانی پروفسور چیو ائی هاو استاد دانشگاه فودان شانگهای چین در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.
۹۱۶۵DSC01035در ابتدای این نشست دکتر سید هاشم موسوی مسئول راه اندازی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان با اشاره به سابقه کهن ارتباط دو سرزمین ایران و چین، تعامل فرهنگی بیشتر میان دو کشور را سازنده و مفید برای هر دو فرهنگ دانست و با اشاره به حضور پر رنگ سرزمین چین در ادبیات و فرهنگ ایران، سابقه این تعامل را بسیار طولانی ارزیابی کرد.

در ادامه پروفسور چیو ائی هاو، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، به بیان سخنرانی خود با موضوع  «تبادل فنی و علمی ایران و چین در عهد مغول» پرداخت.

ایشان ضمن برشمردن نقش دانشمندان ایرانی در معرفی علوم اسلامی – ایرانی به دانشمندان چین، دروازه راهیابی این علوم به سرزمین چین را ایران دانست.

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ و لغات ایرانی بر زبان چینی، با آوردن شواهدی سیر تحول کلمات مختلف را در لغات فارسی و عربی با زبان چینی بررسی کرد.

در پایان نشست پیش نویس تفاهم نامه ای میان پژوهشکده گیلان شناسی و دانشگاه فودان چین به امضا رسید.

Share