به احترام شهروندان کشتن سگ های ولگرد توسط شهرداری رشت متوقف می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت:به احترام شهروندان و دوست داران محیط زیست ، روند معیوب هدم سگ های ولگرد متوقف خواهد شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت:به احترام شهروندان و دوست داران محیط زیست ، روند معیوب هدم سگ های ولگرد متوقف خواهد شد.
baharmast علی بهارمست ، معاونت خدمات شهری شهرداری رشت با اعلام خبر فوق  گفت : اگرچه طرح هدم سگ های ولگردآلوده به بیماریهای خطرناک از قبیل هاری و … سالهاست  که در شهرداری رشت و سایر شهرداری های کشور ، به روش سنتی در حال اجرا بوده است، به احترام شهروندان و دوستداران محیط زیست و حیات وحش ، اجرای این طرح با روش فعلی متوقف و روش جدید جایگزین خواهد شد
بهارمست افزود: شهرداری رشت، به ویژه حوزه خدمات شهری که در ارتباط تنگاتنگ با شهروندان و مطالبات آنان است ، به عنوان  مجموعه مدیریتی یکی از سرسبزترین شهرهای کشور ، به منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی  توجه ویژه ای دارد و حفظ آرامش و تامین امنیت روانی، اجتماعی و بهداشتی شهروندان  را از وظایف اصلی خود می داند و اجرای این طرح نه به خواست این مجموعه بلکه بر اساس تقاضاهای مکرر تعدادی از شهروندان و بر اساس صورتجلسه شماره ۸۲۹،۹،۳۶۴۶،۲ شورای بهداشت شهرستان رشت با موضوع هدم سگ های ولگرد بوده است که به استناد بند یک صورتجلسه شهرداری رشت موظف گردید تا با هماهنگی محیط زیست طبق سنوات گذشته هدم سگ های ولگرد و آلوده و مشکوک به بیماری هاری را به انجام برساند که در این راستا مکاتباتی با سازمان محیط زیست انجام پذیرفت و متعاقبا طبق نامه شماره ۱۳۱،۹۲،۲۵۴۱ اداره محترم محیط زیست شهرستان رشت با اجرای طرح موافقت به عمل آورد.

بهارمست در ادامه عنوان داشت: بر اساس پیگیری های مجدانه حوزه خدمات شهری شهرداری رشت به زودی با هماهنگی سازمان محترم شهرداری های کشور سلاح بیهوشی تهیه و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و اجرای طرح سامانکده سگ های ولگرد بامشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد فعال در سطح کشور در جهت ساماندهی این امر گام برداریم.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد توقف و جایگزینی این طرح بتواند رضایت و آرامش کامل شهروندان را تامین نماید.
۰۰۱۱ ۰۰۲۱

Share