اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسید. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : این صندوق در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی می تواند به پرداخت تسهیلات مالی به کارخانجات اقدام نماید . طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : طبیعت نعمتی است که خداوند […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اساسنامه جدید صندوق ملی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسید.
lahooti02مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : این صندوق در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی می تواند به پرداخت تسهیلات مالی به کارخانجات اقدام نماید .
طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : طبیعت نعمتی است که خداوند به امانت در اختیار انسان قرار داده و آدمیان در برابر چگونگی بهره برداری از آن مسئول هستند ، آلودگی محیط زیست به زیان انسان و همه موجودات تمام می شود .
وی در ادامه افزود : هیئت وزیران به استناد جزء (۲) بند (الف ) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد .
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : مطابق بند (۲) ماده (۵) در اساسنامه ، صندوق می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات ، کارگاه ها و به طور کلی هر گونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی اقدام نماید .
وی در پایان بیان داشت : همچنین صندوق می تواند در موارد خاص با جلب همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و با استفاده از منابع مالی آنها در جهت اعطای تسهیلات زیست محیطی به متقاضیان بر اساس مقررات عملیات بانکی اقدام و در باز پرداخت اقساط وام متقاضیان به بانکها و موسسات مذکور تسهیلات و حمایت های مالی را از منابع صندوق به عمل آورد.

Share