مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم مهدی حاجتی خانم فریده افشار ونگینی به سمت مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پررورش استان گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم مهدی حاجتی خانم فریده افشار ونگینی به سمت مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پررورش استان گیلان منصوب شد.
Untitled-1به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان, مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان در جلسه تودیع و معارفه مشاوره امور بانوان سابق و جدید این اداره کل گفت: بانوان توانمند و متعهد نیمی از نیروهای کارآمد و موثر در عرصه های گوناگون جامعه هستند و می توان با صراحت اذعان داشت که در بیشتر موارد واگذاری جایگاه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی،علمی و … به بانوان با پیگیریها و مسولیت پذیری های مناسب نتایج و پیامدهای خوبی به همراه داشته است.
وی افزود :مشاور امور بانوان در ادارات مختلف از جمله در آموزش و پرورش جایگاه خاصی دارد و باید به عنوان متولی مربوطه به زنان محفوظ باشد.
در ادامه آذر نباتی مشاور سابق امور بانوان اداره کل ضمن تشکر و قدرانی از مدیرکل و همکاران اداره کل ،به اجمال،گزارشی از عملکرد چهار ساله خود ارائه داد و پس از آن فریده افشارونگینی مشاور جدید امور بانوان اداره کل اظهار امیدواری کرد تا بتواند طرح های و برنامه های مربوط به امور بانوان را به نحو احسن پیش ببرد.

Share