مدیر کل جدید ارشاد گیلان فردی فرهنگی ،متدین و معتدل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در نشست با مدیران عضو شورای فرهنگ عمومی گیلان که با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد ، گفت : فرهنگ لازمه توسعه و پیشرفت است و اگر در این حوزه دچار عقب ماندگی باشیم ، در سایر حوزه ها نیز نمی توانیم به پیشرفتی دست یابیم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در نشست با مدیران عضو شورای فرهنگ عمومی گیلان که با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد ، گفت : فرهنگ لازمه توسعه و پیشرفت است و اگر در این حوزه دچار عقب ماندگی باشیم ، در سایر حوزه ها نیز نمی توانیم به پیشرفتی دست یابیم .

jpg1362 دکتر محمد علی نجفی توسعه فرهنگی را عاملی برای خود باوری جامعه دانست و افزود : توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی ، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه پاسخ دهد .

وی با بیان اینکه فرهنگ هر جامعه ، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد ، اظهار داشت : توسعه فرهنگی و اقتصادی باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد .

دکتر نجفی با بیان اینکه فرهنگ یک ملت است که میتواند آن ملت را پیشرفته ،عزیز ،توانا کند گفت :جلوگیری از نفوذ فرهنگ غیر خودی وتامین نظرات رهبر معظم انقلاب واجرای سیاستهای دولت نیازمند حرکت های جهادی وامید بخش در این حوزه است.

وی نگاه دغدغه مند به فرهنگ را مهم عنوان کرد وگفت :فرهنگ شناسنامه دستجمعی وهویت همگانی یک ملت است .

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان فردی فرهنگی ، متدین و معتدل است ، گفت :حمایت از مدیرکل جدید فرهنگ وارشاد اسلامی در اجرای مناسب برنامه های فرهنگی استان موثر است.

Share