عضویت سه مهندس گیلانی در گروه های تخصصی شورای مرکزی ساختمان کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان اعضا گروه های تخصصی هفت گانه شورای مرکزی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش ، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با حضور مهندس عباس صابر در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان اعضا گروه های تخصصی هفت گانه شورای مرکزی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شدند.
بر اساس این گزارش ، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با حضور مهندس عباس صابر در گروه تخصصی عمران ، مهندس کیانوش alipor-sami-saberعلیپور در گروه تخصصی برق ، مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی در گروه تخصصی نقشه برداری جز معدود استان هایی است که بیشترین عضو را در گروه های تخصصی شورای مرکزی دارد.
گفتنی است اعضاء گروه های تخصصی هفت گانه نظام مهندسی ساختمان پس از بررسی تعداد دو برابر اعضاء و تعیین ۹ نفر عضو گروه تخصصی هر رشته توسط هیأت رییسه ، توسط مهندس ولدان عضو هیأت رییسه شورای مرکزی ، ارائه و پس از تبادل نظر و اعلام نقطه نظرات حاضرین در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، توسط اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت تصویب رسید .
مهندس عباس صابر عضو شورای اسلامی شهر رشت و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان است. مهندس کیانوش علیپور عضو هیات رئیسه و دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی عضو پیشین شورای مرکزی ، عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و در حال حاضر رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان است.

Share