واریز ۱۶ میلیارد تومان به حساب سازمان چای کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمدحسین اصغریان اظهار داشت: امسال قانون ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای سهم دولت اختصاص داده و ۶۰ میلیارد تومان برای به‌زراعی باغ‌های چای به صورت تسهیلات پس از فصل برداشت در نظر گرفته است. وی از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمدحسین اصغریان اظهار داشت: امسال قانون ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای سهم دولت اختصاص داده و ۶۰ میلیارد تومان برای به‌زراعی باغ‌های چای به صورت تسهیلات پس از فصل برداشت در نظر گرفته است.

IMG11442412وی از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به حساب سازمان چای کشور در روز گذشته خبر داد و افزود: ۳۳ درصد بهای خرید برگ سبز چای باید توسط کارخانه‌های چای‌سازی پرداخت شود.

اصغریان با بیان اینکه طبق گزارش سازمان چای کشور تاکنون بیش از شش میلیارد تومان از کارخانه‌های چای‌سازی دریافت شده است، تصریح کرد: سازمان چای کشور با مبلغ بیش از ۱۶ میلیارد تومان می‌تواند معادل ۱۵ روز نخست فصل برداشت برگ سبز را به صورت نقد به چایکاران پرداخت کند.

معاون امور برنامه‌ریزی استاندار گیلان بر جدیت سازمان چای کشور به منظور وصول سهم کارخانه‌های چای‌سازی تاکید کرد و یادآور شد: سازمان مذکور باید برای دریافت منابع از تهران جدیت داشته باشد.

وی سازمان چای کشور را متولی دریافت منابع و پرداخت بهای برگ سبز به چایکاران دانست و خاطرنشان کرد: سازمان چای کشور در گیلان مستقر است اما عملکرد ملی دارد.

اصغریان با اشاره به اینکه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده، منابع را مناسب با فصل خرید برگ سبز چای اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: کارخانه‌های چای‌سازی باید همزمان با خرید برگ سبز سهم خود را پرداخت کنند.

معاون امور برنامه‌ریزی استاندار گیلان خواستار پرداخت به‌موقع سهم کارخانه‌های چای‌سازی به سازمان چای کشور شد و گفت: سال‌های گذشته کارخانه‌های چای‌سازی سهمی در پرداخت بهای برگ سبز نداشتند اما امسال نباید رویه سال‌های گذشته تکرار شود.

فارس/

Share