اختصاص ۵۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تولید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از پیگیری برای حل مشکل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: از محل درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده که به تناسب ماموریت‌ها و وظایف، این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از پیگیری برای حل مشکل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: از محل درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده که به تناسب ماموریت‌ها و وظایف، این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد.

nobakht-12محمدباقر نوبخت در حاشیه مراسم رونمایی چهار رقم جدید زراعی در موسسه تحقیقات غلات استان البرز  اظهار کرد: از محل درآمد‌های حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۴۰۰ میلیارد تومان به برای بخش تولید در نظر گرفته شده که بخشی از این اعتبار به وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تجارت برگزار شده تا ضمن ارائه‌ و بررسی طرح‌ها و ماموریت‌های مورد نظر این دو وزارتخانه، اعتبارات لازم به تناسب این ماموریت‌ها به هر یک از دو بخش کشاورزی و تجارت اختصاص یابد.

قیمت حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی هنوز افزایش نیافته است

نوبخت ادامه داد: در حال حاضر هیچ رقمی برای افزایش قیمت انرژی در بخش‌های تولیدی از جمله بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است.

حل مشکل ساختمان وزارت کشاورزی در دستور کار دولت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره‌ آخرین وضعیت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کنار مشکلات متعدد بخش کشاورزی از جمله مشکلات تحقیقاتی، نیروی انسانی و اعتبارات، ساختمان وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز که به قوه قضاییه واگذار شده یکی‌دیگر از مشکلات این بخش است.

وی گفت: بخشی که در حال حاضر در ساختمان سابق وزارت جهاد کشاورزی مستقر شده نیز دارای اهمیت است اما باید سیاستی در پیش بگیریم تا مشکل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی با تهاتر با ساختمان‌های دیگر یا از طریق تامین اعتبارات مورد نیاز حل شود.

بالا‌بودن تعداد نیروی انسانی و کمبود بودجه در تحقیقات کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر منابع قابل توجهی صرف تحقیقات کشاورزی می‌شود اما با توجه به بالا‌بودن تعداد نیروهای سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی هر بودجه‌ای هم که به این سازمان اختصاص داده شود صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از ماموریت‌های و اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود اصلاح ساختار نیروی انسانی در بخش تحقیقات کشاورزی است که معاونت برنامه‌ریزی و بودجه ریاست جمهوری آمادگی کامل دارد تا منابع لازم برای تعدیل نیروی انسانی و انتقال تحقیقات کشاورزی از بخش دولتی به بخش خصوصی را در اختیار قرار دهد.

نوبخت ادامه داد: اگر براساس نظام اداری به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد کشور از بخش دولتی به غیردولتی منتقل شود، دولت آمادگی فراهم کردن بستر برای انجام این ماموریت را از طریق اختصاص اعتبارات برای بازنشستگی و تسهیلات برای بخش کشاورزی را دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: اگر تحقیقات کشاورزی از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل شود محققان می‌توانند فعالیت‌شان را در بخش غیردولتی به صورت خوداشتغالی ادامه دهند تا فرصتی فراهم شود که منابع اختصاص‌یافته به سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی برای تحقیقات هزینه شود./ایسنا

Share