آنقدر آمار و عملکرد داریم که نیازی به آمار سازی نباشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان با بیان اینکه پذیرش واقعیت های سازمانی که در خدمت دولت و مردم قرار گرفته است بسیار اهمیت دارد . تأکید کرد : وقتی رئیس جمهور می گوید آمار غیر واقعی نمی خواهم روابط عمومی ها هم با اعتقاد به عملکرد دولت و هر آن چیزی که دولت انجام می دهد باید آن را به اطلاع خود سازمان مربوطه و مردم برساند .

jpg1323به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی با اشاره به اینکه امرور ارتباطاتی موفق است که هوشمندانه و آگاهانه باشدبا تیبین نقش ووظایف روابط عمومی هابه عنوان چشم بینا و پیشانی هر سازمان تاکید کرد : روابط عمومی ها باید کرامت انسانی رادر دستگاههای اجرایی فارغ از هرگونه اندیشه سیاسی وجناحی وبدون غرض ورزی لحاظ وبا بیان واقعیات از آمارسازی پرهیز کنند.

دکتر نجفی در این مراسم گفت : امروز علم و ارتباط و دانایی در دنیا ارزش والایی دارد و هرکس علم و آگاهی بیشتری داشته باشد نفوذ بیشتری در مردم جهان دارد .

دکتر نجفی با بیان اینکه اهمیت ارتباطات برهیچ کس پوشیده نیست افزود : امرور ارتباطاتی موفق است که هوشمندانه و آگاهانه باشد.
وی روابط عمومی ها را تابلو و پیشانی هرسازمان و نهاد دانست و اظهار داشت : اگر این چشم بیناخوب عمل کند سازمان هم خوب عمل می کند.
استاندار گیلان با بیان اینکه روابط عمومی می تواند منویات سازمانی را با عشق و زیبایی و توان به ظهور برساند تأکید کرد : روابط عمومی نقش روغن درچرخ دنده های سازمان است که اگر خوب عمل نکند و موتور محرکه خوبی نباشد این چرخ دنده ها یکجا می لنگد .
وی گفت : دربسیاری از سازمان ها دیده ام که علیرغم موفقیت هایشان به علت خوب عمل نکردن روابط عمومی ها ناکام مانده اند .

استاندار گیلان با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش ارتباط بین سازمان با مردم و مردم با سازمان را برعهده دارند افزود : روابط عمومی ها باید کرامت انسانی رادر سازمانها فارغ از هرگونه اندیشه سیاسی و جناحی لحاظ کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان بر لزوم صداقت و خضوع در مقابل مردم تاکید و بیان کرد: اگر با مردم رفتاری خاضعانه و صادقانه داشته باشیم، مردم ما را درک می کنند و در مورد ما قضاوتی عادلانه خواهند داشت

دکتر نجفی با تأکید براینکه روابط عمومی ها باید بی طرف و بی غرض باشند گفت : روابط عمومی نباید نگران بی اعتمادی به خود از سوی مدیران سازمان باشد چرا که اگر اعتمادی وجود نداشته باشد چشم و گوش و پیشانی و نگاه سازمان دچار مشکل می شود .

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی اگر ابزار مناسب نداشته باشد قطعا موفق نخواهد بود گفت : باید جایگاه روابط عمومی تعریف شود و ابزار کارمناسبی که بتواندارتباطات جهانی را حفظ کند و بدون توجه به تنگ نظری ها باشد را حفظ کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه پذیرش واقعیت های سازمانی که در خدمت دولت و مردم قرار گرفته است بسیار اهمیت دارد . تأکید کرد : وقتی رئیس جمهور می گوید آمار غیر واقعی نمی خواهم روابط عمومی ها هم با اعتقاد به عملکرد دولت و هر آن چیزی که دولت انجام می دهد باید آن را به اطلاع خود سازمان مربوطه و مردم برساند .

jpg1325

 

وی با بیان اینکه کسی که در جایگاه آمارسازی است نباید در روابط عمومی باشد گفت : آنقدر آمار و عملکرد داریم که نیازی به آمار سازی نیست و اگر به مردم راست گفته و واقعیت ها را بگوئیم و کردار و رفتارمان صادقانه باشد مخاطب را جذب می کند .

نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید براستفاده از ابزارهای نوین ارتباطی گفت : با شاخص های جدیدتری باید با مردم ارتباط برقرار کنیم

دکتر نجفی اظهار داشت : باید نظرهای جدید و نگاهی نو ارتباطات را بامردم تعریف کرده و فضای جدیدی ایجاد کنید مخصوصا” با دولتی که با اندیشه های متفاوت عمل کند .

استاندار گیلان با اشاره به اینکه علیرغم تنگناهای بودجه ای نیاز به آموزش های مدرن است گفت : مرکز آموزش استانداری می تواند به عنوان یک مرجع آموزشی به روابط عمومی ها کمک کند .

دکتر نجفی خطاب به مدیران روابط عمومی گفت : ابزارتان قلم و کاغذ و اندیشه است و تجزیه و تحلیل واقعیت ها ؛ و باید این هنر را داشته باشید که عملکرد مثبت سازمانتان را برای همه اطلاع رسانی کنید .

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص وظایف روابط عمومی ها گفت : هنرمندانه اطلاع رسانی کنید که بردل و جان همه بنشیند .

در این نشست همچنین مدیرکل روابط عمو می استانداری گیلان وچند تن از مدیران روابط عمومی استان در مورد مسائل مختلف عرصه روابط عمومی ها صحبت کردند .
در پایان این مراسم نیز از ۱۴ روابط عمومی به نمایندگی از ۱۷۰ روابط عمومی استان قدردانی شد

Share