سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالله‌ سلمان‌نژاد به عنوان سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان منصوب شد.

Salman nezhad(1)اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالله‌ سلمان‌ نژاد به عنوان سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان منصوب شد.

پیش از این خسرو صادقی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان بود.

سلمان‌ نژاد از مدیران رفاه و تامین اجتماعی بوده است.
از جمله سوابق کاری وی می توان به  مسئولیت  دبیرخانه خدمات اشتغال  این اداره کل اشاره کرد.

Share