گزارش تصویری از آلودگی زیست محیطی دو رودخانه اصلی رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رودخانه های «زرجوب» و «گوهر رود» رشت از رودخانه های قدیمی این شهر می باشد که بدلیل عدم رعایت مردم از آلودگی های زیست محیطی رنج می برند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رودخانه های «زرجوب» و «گوهر رود» رشت از رودخانه های قدیمی این شهر می باشد که بدلیل عدم رعایت مردم از آلودگی های زیست محیطی رنج می برند.

Share