واکنش هاشمی به بازگشتش به نمازجمعه و رفع حصر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از دانشجویان در پایان صحبت‌های هاشمی از او درباره وضعیت حصر موسوی کروبی پرسید که رفسنجانی پاسخ داد: «صحبت‌هایی انجام شده و ادامه دارد، حتی در یک مقطع هم به نتیجه رسید اما نمی‌دانم چه کسانی کار را متوقف کردند» این صحبت هاشمی با تشویق حضار همراه شد. *یکی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از دانشجویان در پایان صحبت‌های هاشمی از او درباره وضعیت حصر موسوی کروبی پرسید که رفسنجانی پاسخ داد: «صحبت‌هایی انجام شده و ادامه دارد، حتی در یک مقطع هم به نتیجه رسید اما نمی‌دانم چه کسانی کار را متوقف کردند» این صحبت هاشمی با تشویق حضار همراه شد.
*یکی از دانشجویان درباره بازگشت هاشمی به تریبون نماز جمعه از او پرسید که وی پاسخ داد «از من مأیوس شوید.»

*یکی دیگر از دانشجویان درباره عاقبت افرادی همچون سعید مرتضوی از رفسنجانی سوال کرد که هاشمی به گفتن جمله‌ای مبنی بر اینکه «ظلم عاقبت خوبی ندارد» اکتفا کرد./پارسینه

Share