اجرای ۳ حکم اعدام در زندان های استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محکومان علیه آقایان( م.ر) فرزند رمضان و (م.پ) فرزند عباس به اتهام قتل عمدی در زندان مرکزی شهر رشت و حکم اعدام دو قاچاقچی مواد مخدر در زندان شهرستان های رودبار و صومعه سرا به اجرا در امد

به گزارشگر پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دو سوداگر مرگ به اسامی (ف.ع) فرزند عباس و (م.س) فرزند محمدمهدی دارای سوابق مباشرت در حمل دو کیلوگرم هروئین و دو کیلو هشتصدو هشتاد گرم کراک به اعدام محکوم شده و حکم پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان شهرستان رودبار و شهرستان صومعه سرا به اجرا در آمد. شایان ذکر است تقاضای عفو متهمین در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

ImageHandler (1)

 همچنین  محکومان علیه آقایان ( م.ر) فرزندرمضان و (م.پ) فرزند عباس به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیدند و پس از تایید حکم مذکور وتایید دیوان عالی کشور و ریاست محترم قوه قضائیه حکم فوق و در محل زندان مرکزی شهر رشت به مرحله اجرا در آمد. شایان ذکر است دستگاه قضایی استان گیلان و شورای حل اختلاف دادگستری در جهت کسب رضایت اولیاء دم نهایت تلاش خود را بکار گرفت که در نهایت با درخواست اولیاء دم و صدور مجوز از سوی ریاست معظم قوه قضائیه حکم فوق اجرا گردید.

Share