از بی توجهی به اشتغال فرزندان ایثارگران انتقاد کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بی توجهی دستگاه های دولتی به موضوع اشتغال فرزندان ایثارگزان انتقاد کرد.

jafarzadeh1به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ” فاش نیوز”عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بی توجهی دستگاه های دولتی به موضوع اشتغال فرزندان ایثارگزان انتقاد کرد.
”غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی “نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اشتغال یکی از فرزندان ایثارگران دردستگاه های دولتی اظهارداشت:ایثارگران مترصد اصلاح ماده ۴۸ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند.
وی گفت:این قانون قبلا” تصویب شده ، منتهی مورد استقبال دستگاه های دولتی برای اشتغال فرزندان ایثارگران قزار نگرفته است.  به گفته این نماینده ایثارگر در مجلس شورای اسلامی، دستگاه های دولتی به بهانه های مختلف، از استخدام فرزندان ایثارگران طفره می روند.
جعفر زاده ایمن آبادی متذکر شد: متاسفانه آنها به دلایلی مانند عدم امکان جذب، نبود فرصت شغلی،عدم تناسب رشته و داستان جنسیت،از استخدام فرزندان ایثارگران طفره می روند.

نماینده مردم رشت تصریح کرد:متاسفانه به بهانه های مختلف این ماده از قانون اجرا نمی شود ولی ما مترصد آن هستیم در قانون بودجه سال ۹۳ یک اصلاحیه بر ماده ۴۸ اضافه کنیم، تا حداقل ایثارگران شاغل بتوانند یکی از فرزندان خود را مانند بند “ب” ماده ۵۲ قانون سابق، جایگزین خود در دستگاه های دولتی کنند.

Share