مدرسه ای با ۹ دانش آموز در کلاچای

با توجه به درخواست اولیاء دانش آموزان ، دهیـار، شـورای اسـلامی و پیگیـری آمـوزش وپـرورش کلاچای دبستان شریعتـی گیـل ملـک با ۹ دانش آموز مجدداً بازگشـایی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمـومی آمـوزش و پـرورش کلاچـای،دبستان شریعتی گیل ملک کلاچای که به دلیل کمبود دانش آموز طی مدت […]

IMG_2459با توجه به درخواست اولیاء دانش آموزان ، دهیـار، شـورای اسـلامی و پیگیـری آمـوزش وپـرورش کلاچای دبستان شریعتـی گیـل ملـک با ۹ دانش آموز مجدداً بازگشـایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمـومی آمـوزش و پـرورش کلاچـای،دبستان شریعتی گیل ملک کلاچای که به دلیل کمبود دانش آموز طی مدت دوسال تعطیل شده بود امروز بازگشایی شد و با تعداد ۹دانش آموز و یک معلم فعالیت این مدرسه دوباره آغاز گردید. این مدرسه باحضـوردانش آموزان ،اولیاء،دهیـار ،اعضای شـورای اسلامی ، مدیریت و معاونین مجتمع شهید سلیمان نژاد و مسئولین اداره آمـوزش وپـرورش کلاچای اولین روز آموزشی خود را آغاز نمود.

Share