قربانی:اعضای کمیسیون بهداشت به منظور تدوین نقشه راه کمیسیون به تبریز سفر می‌کنند

به گزارش دیارمیرزا محمد حسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به تدوین نقشه راه کمیسیون بهداشت گفت: کارگروه‌های این کمیسیون جلسات متعددی را به منظور تعیین تدوین استراتژی و راهکارهای مدیریت وزارت بهداشت در این کمیسیون، در تهران و مشهد برگزار کرده‌اند. وی در ادامه  افزود: در این جلسات کارشناسان حوزه مدیریت […]

ghorbani22

به گزارش دیارمیرزا محمد حسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به تدوین نقشه راه کمیسیون بهداشت گفت: کارگروه‌های این کمیسیون جلسات متعددی را به منظور تعیین تدوین استراتژی و راهکارهای مدیریت وزارت بهداشت در این کمیسیون، در تهران و مشهد برگزار کرده‌اند.

وی در ادامه  افزود: در این جلسات کارشناسان حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌ها، نقطه نظرات خود را ارائه کردند که ما از این نظرات استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد:‌ عید فطر جلسه‌ نهایی در تبریز در رابطه با این مهم داریم که در فضایی بهتر این کار را به سرانجام خواهیم رساند و دستور کار آن را ابلاغ خواهیم کرد.

Share