شغل جدید معاون گیلانی دفتر احمدی ن‍‍ژاد+عکس

به گزارش دیارمیرزا پس ازتنفیذ دکتر حسن روحانی بعنوان رییس جمهور توسط رهبر معظم انقلاب ایشان به ساختمان پاستور رفتند و با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان ریس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری کاری اجرایی در نهاد را شروع کردند اما  مشخص نیست معاونین سابق دفتر دکتر احمدی ن‍ژاد در همالن شغل ابقا […]

به گزارش دیارمیرزا پس ازتنفیذ دکتر حسن روحانی بعنوان رییس جمهور توسط رهبر معظم انقلاب ایشان به ساختمان پاستور رفتند و با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان ریس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری کاری اجرایی در نهاد را شروع کردند اما  مشخص نیست معاونین سابق دفتر دکتر احمدی ن‍ژاد در همالن شغل ابقا خواهند شد یا خیر که البته احتمال ابقا آنان بسیار ضعیف است  از جمله این افراد محمد شیخان معاون گیلانی ارتباطات دفتر رییس جمهور می باشد که دیشب در تلویزیون نشان داد که جدیدا  بعنوان عکاس  فعالیت میکند !!!!!!
Untitled

 

Share