دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گیلان راه اندازی شد

به گزارش دیارمیرزا : رییس دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گیلان گفت : کمیسیون حقوق بشر اسلامی با هدف ترویج فرهنگی و علمی حقوق بشر اسلامی در استان راه اندازی شده است . ˈمحسن خاکزادˈافزود: برنامه های ترویج علمی و فرهنگی درباره مفهوم حقوق بشر اسلامی و بیان دقیق شاخص های آن مد […]

به گزارش دیارمیرزا : رییس دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گیلان گفت : کمیسیون حقوق بشر اسلامی با هدف ترویج فرهنگی و علمی حقوق بشر اسلامی در استان راه اندازی شده است .

ˈمحسن خاکزادˈافزود: برنامه های ترویج علمی و فرهنگی درباره مفهوم حقوق بشر اسلامی و بیان دقیق شاخص های آن مد نظر است و در صدد هستیم مفهوم حقوق بشر غربی را مورد نقد دانشگاهی و حوزه ای قرار بدهیم .

وی ادامه داد: کمیسیون حقوق بشر اسلامی نوپا است و فعالیت سیاسی ندارد بلکه صرفا یک نهاد ترویجی و آموزشی در زمینه حقوق بشر اسلامی با وجه فرهنگی است.

این استاد حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: این کمیسیون ضمن همکاری با دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان برنامه های آموزشی در زمینه های مختلف از جمله حقوق معلولان و حمایت از آنان ، حمایت از خانواده های بی سرپرست و یکسری برنامه ها در قالب کلینیک حقوقی انجام می دهد.

رییس دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی گیلان گفت : استان گیلان ظرفیت های خوبی با توجه به فرهنگ عمومی و دینی دارد و وجود علمای آگاه به مفهوم حقوق بشر اسلامی در این راستا به ما کمک می کند.

خاکزاد افزود: کمیسیون تلاش می کند از همه ظرفیت های فرهنگی و معنوی استان برای ارتقاء مفهوم حقوق بشر اسلامی استفاده کند و در اولین گام هم سلسله جلساتی با عنوان ˈ حقوق بشر در آیات قران کریم ˈ با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می کند.

وی اظهار کرد : کمیسیون حقوق بشر اسلامی گیلان به هیچ ارگان و نهاد سیاسی وابسته نیست .

وی با بیان اینکه نقش کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قوه قضایه مانند نقش دستگاه های فرهنگی است ، گفت : این کمیسیون با فرهنگ سازی و ارتقاء قانون مداری می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه داشته باشد.

این استاد حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: یکی از اهداف کمیسیون ترویج مفهوم حقوق بشر اسلامی بر مبنای دیدگاه خدا محوری است زیرا در مفهوم حقوق بشر غربی حاکمیت از آن انسان است ولی در حقوق بشر اسلامی حاکمیت از آن خدا است و این کمیسیون بر همین مبنا تاسیس شده است .

وی با بیان اینکه در حقوق بشر اسلامی مبنا اراده انسان نیست بلکه اراده خداوند است ، ادامه داد: حقوق بشر اسلامی بدنبال حفظ کرامت انسانی است و در این میان اراده انسان مبنای کار نیست زیرا تحت تاثیر فضا و شرایط قرار می گیرد. / گیلان آنلاین

Share