عکس/ همه فرماندهان ناجا از ابتدا تا کنون

به گزارش دیارمیرزا ، در این تصویر، قاب عکس همه فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در کنار هم مشاهده می کنید: اسامی به ترتیب از سمت راست: سرتیپ محمد سهرابی(سال ۷۰)، سرتیپ رضا سیف اللهی(سال ۷۱)، سرتیپ هدایت لطیفیان(سال ۱۳۷۵)، سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف(۱۳۷۹) و سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم(سال ۱۳۸۴)

به گزارش دیارمیرزا ، در این تصویر، قاب عکس همه فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در کنار هم مشاهده می کنید:

364228_555

اسامی به ترتیب از سمت راست: سرتیپ محمد سهرابی(سال ۷۰)، سرتیپ رضا سیف اللهی(سال ۷۱)، سرتیپ هدایت لطیفیان(سال ۱۳۷۵)، سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف(۱۳۷۹) و سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم(سال ۱۳۸۴)

Share