شهردار رشت رانت موجود در اداره ثبت را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش دیار میرزا به نقل از  ۸ دی، سید محمد علی ثابت قدم در جلسه شورای  شهر با اشاره به اینکه یک پروسه بسیار طولانی در شهر برای سرمایه گذاری حاکم شده است اظهارداشت :با تلاشی که برای کوتاه سازی بروکراسی اداری توسط شهرداری انجام شده ما هیچ تغییری را مشاهده نمی کنیم و […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از  ۸ دی، سید محمد علی ثابت قدم در جلسه شورای  شهر با اشاره به اینکه یک پروسه بسیار طولانی در شهر برای سرمایه گذاری حاکم شده است اظهارداشت :با تلاشی که برای کوتاه سازی بروکراسی اداری توسط شهرداری انجام شده ما هیچ تغییری را مشاهده نمی کنیم و کاملا روند به عقب برگشته است.

شهردار رشت با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی تا ۶ ماه پیش صاحب نداشت اظهار نمود: بعد از ۶ ماه اقایان امدند و گفتند حرکتی را باعث کاهش بروکراسی ادرای شود را از ما نخواهید.

11111

وی با اشاره به مستندات موجود در خصوص اداره ثبت افزود: بروکراسی برای صدور پروانه برای املاک نسقی انقدر طولانی است که هیچ کس  رغبت برای این کار ندارد و به صورت خاص رانتی را در ادراه ثبت ایجاد کرده اند که زمینهای نسق به متری یک میلیون خریداری و به متری ۴ میلیون فروخته می شود.

ثابت قدم با این توضیح که کسانی در ثبت هستند راهی را که شهروند ۱۵ سال هم طی کند به جایی نخواهد رسید را در مدت ۲ ماه طی می کنند افزود: این رانت موجود و من می توانم مصداق زمینها را نشان دهم اقایان در جلسات بسیار سربالا جوابگو هستند.

وی در ادامه عدم انطباق  طرحها با اجرا را مورد تاکید قرارداد و با اشاره به اهرمهای بازدارنده ای که باید در این خصوص اعمال شود، این شرایط تهدید ثبت را بسیار جدی تر از نظام مهندسی دانست و افزود: امروزه شهروندان ما در گیر بروکراسیها ی بسیار شده اند و باید برای حل آنها  برنامه ریزی صورت گیرد.

Share