جمع دوباره دوستان + عکس

به گزارش دیار میرزا : مراسم تشییع و تدفین مرحوم دکتر حسن حبیبی فرصتی دوباره برای تازه شدن دیدارهای دوستان قدیمی از جناح های مختلف سیاسی بود که اگرچه تا چندی پیش احساس می شد در تقابل با یکدیگر بودند اما این روزها به نظر می رسد در جبهه واحدی قرار گرفته اند. صمیمیت امروز […]

به گزارش دیار میرزا : مراسم تشییع و تدفین مرحوم دکتر حسن حبیبی فرصتی دوباره برای تازه شدن دیدارهای دوستان قدیمی از جناح های مختلف سیاسی بود که اگرچه تا چندی پیش احساس می شد در تقابل با یکدیگر بودند اما این روزها به نظر می رسد در جبهه واحدی قرار گرفته اند. صمیمیت امروز آنها سوژه عکاسان خبرگزاری ها بود.

 

Share