۴۰۸ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار جانباختگان از ۱۱۵ هزار تن گذشت

۴۴۸ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۱۶۳ تن دیگر بستری شدند

۴۴۴ فوتی و ۱۶۶۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

شمار جانباختگان از ۱۱۱هزار تن گذشت

شناسایی ۳۰۲۷۹ بیمار جدید کرونایی | ۳۰۶ شهر کشور در وضعیت قرمز

۵۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۳۱۷۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

مرگ ۶۴۳ نفر دیگر بر اثر کرونا

کرونا جان ۶۹۴ نفر دیگر را گرفت

۶۲۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۵۹ شهر در وضعیت قرمز هستند

۴۶۶ فوتی جدید کرونا در کشور | ۲۹۷۰۰ تن دیگر مبتلا شدند

فوت ۵۳۶ بیمار در شبانه روز گذشته | شناسایی ۴۲ هزار و ۵۴۱ بیمار جدید

کرونا جان ۵۰۸ تن دیگر را گرفت | ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز هستند

تلفات کرونا بر مدار رکوردزنی | مرگ ۵۸۸ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته

کرونا جان ۳۸۷ دیگر را گرفت | ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز هستند

۴۳۴ بیمار کرونایی دیگر هم فوت کردند | ۲۸۵ شهر کشور در وضعیت قرمز

کرونا جان ۴۱۱ نفر دیگر را گرفت | سیر صعودی جانباختگان در ایران

کرونا جان ۲۷۰ نفر دیگر را گرفت

۲۱۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته در کشور

۲۵۰ فوتی جدید کرونا در کشور

افزایش دوباره ابتلا و فوتیهای کرونا در کشور