آخرین آمار فوتی کرونا Archives - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

شناسایی ۵۰۰۰ مبتلای جدید کرونا در کشور | ۵ تن دیگر جان باختند

دو رقمی شدن بستری‌های کرونایی در گیلان | ۹ شهرستان، آبی است

۴ فوتی جدید کرونا در کشور | شناسایی ۳۵۲ بیمار دیگر

۸ فوتی و شناسایی ۳۶۸ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۲۵۵ بیمار جدید کرونا در کشور | ۷ تن دیگر جان باختند

شناسایی ۴۵۳ بیمار جدید کرونا در کشور | ۶ تن دیگر جان باختند

شناسایی ۶۹۷ بیمار جدید کرونا در کشور | ۱۸ تن دیگر جان باختند

۱۱ فوتی و ۵۳۲ مبتلای جدید کرونا در ایران | ۲۱ استان بدون فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

۱۷ فوتی و شناسایی ۹۶۹ بیمار جدید کرونا در کشور

۲۸ فوتی و شناسایی ۱۳۰۷ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۰۷۷ بیمار جدید کرونا در کشور | ۲۱ تن دیگر جان باختند

شناسایی ۵۲۸ بیمار جدید کرونایی | کمترین میزان فوتی ها پس از دو سال

شناسایی ۱۴۱۳ بیمار جدید کرونا در کشور | ۲۳ تن دیگر جان باختند

۱۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته | ۱۹ استان بدون مرگ‌ومیر

شناسایی ۱۸۲۰ مبتلای جدید کرونا در کشور | ۲۳ تن دیگر جان باختند

شناسایی ۱۰۱۵ بیمار جدید کرونایی | ۲۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۱۹۴ بیمار جدید کرونا در کشور | ۳۳ نفر دیگر جان باختند

۲۸ فوتی و ۲۷۳۷ ابتلای جدید کرونا در کشور | ۳۴ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند

شناسایی ۱۷۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور | ۴۹ نفر دیگر جان باختند

شناسایی ۳۸۰۰ بیمار جدید کرونا در کشور | ۴۱ نفر دیگر جان باختند

شناسایی ۴۲۲۸ بیمار جدید کرونا در کشور | ۴۴ تن دیگر جان باختند