شناسایی ۱۲۲۸۹ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۱۳۳۹۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور | ۲۱۳ تن دیگر جان باختند

۲۷۶ فوتی و ۱۳۵۰۴ ابتلای جدید کرونا در کشور | ۷ شهر در وضعیت قرمز هستند

۲۳۸ فوتی جدید کرونا در ایران | شناسایی ۱۴۶۰۷ بیمار در شبانه روز گذشته

۲۲۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۵۸ تن در شرایط شدید بیماری

شناسایی ۱۰۱۳۵ بیمار جدید کرونا در کشور | ۲۱۷ تن دیگر جان باختند

۲۳۹ فوتی جدید کرونا در کشور | شناسایی ۱۱۷۰۱ بیمار در شبانه‌روز گذشته

شناسایی ۱۳ هزار و ۷۹۲ بیمار جدید کرونا در کشور | فوت ۲۸۸ بیمار دیگر

شناسایی ۱۰۸۴۳ بیمار جدید کرونا در کشور | ۲۸۰ تن دیگر جان باختند

شناسایی ۱۶۳۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور | ۳۱۷ تن دیگر جان باختند

۲۸۶ فوتی جدید کرونا در کشور| شمار قربانیان از ۱۱۸هزار نفر گذشت

۴۵۳ فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان از ۱۱۶هزار نفر فراتر رفت

۴۵۲ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

۴۴۴ فوتی و ۱۶۶۵۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

۵۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۲۰۴۰۴ بیمار دیگر شناسایی شدند

مجموع جانباختگان کرونا از ۱۰۹ هزارنفر فراتر رفت

شناسایی ۳۰۲۷۹ بیمار جدید کرونایی | ۳۰۶ شهر کشور در وضعیت قرمز

۵۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۳۱۷۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

مرگ ۶۴۳ نفر دیگر بر اثر کرونا

۶۱۴ فوتی جدید کرونا در کشور